WRESTLER PROFILE

[KJPW SEIKIGUN:]
* Mamoru Sekishima ~ HEC Heavyweight Champion
* Kazuma Fujita ~ Unified Double Titles Champion
* Naoki Fukuda
* Riki Ichiro
* Shinji Uchikawa ~ On Excursion / EXODUS Pro Pacific Coast Champion
* Yutaka Awano

[FIGHTING LOVE!:]
* Genji Yamato
* Kohei Obata
* Hajime Kon
* Maleko Momoa
* Yusuke Kishimoto

[HYBRID CORPS ARMADA:]
* Kenji Tanamura
* Yuichi Miwa
* Harumi Sakai
* Yusaku Kitajima
* Yukio Kisanuki

[KJPW Jr. SEIKIGUN:]
* Jet Jaguar
* ATSUKA
* Yoshihiro Shimoda
* Hayato Saigo ~ AALL Intercontinental Welterweight Champion
* GALLEON
* Ryo Nozawa
* Kappei Nakao

[KYOUHONGAN (Rebel Army of Cancerous Evil):]
* Kyoto Okazaki
* Wataru Yamada ~ AALL Tag Team Champion
* Keisuke Rongai ~ AALL Tag Team Champion
* Kazuki Sendo
* S☆S Star

[MUSHOZOKU (Independent):]
* Norihiro Akashi  ~ WWA National Heavyweight Champion
* Hiroaki Nakata
* Tetsuhisa NAKAI
* Ryuugo Nagashima
* Tsutomu Nishioka
* James Goodwin Jr.
* Jon Goodwin

[TOTAL ATTACK PRO-WRESTLING:]
* Ryo Inoue
* Takumi Amano
* Shuji Kido
* Daichi Kurumada

[FREELANCE:]
* Manabe Tsuji
* RYUJI